Home 

+48 22 569 99 30

General information

The Polish Anti-Doping Laboratory (formerly Department of Anti-Doping Research of the Institute of Sport - PIB) has been accredited by the World Anti-Doping Agency WADA since November 2004 and is among only 32 such laboratories around the world.

The Polish Anti-Doping Laboratory operates both in Poland and internationally. He conducts extensive cooperation, among others with such entities as the Polish Anti-Doping Agency, the Ukrainian Anti-Doping Agency, the Belarus Anti-Doping Agency, the Lithuanian Anti-Doping Agency.

In addition to the analysis of anti-doping samples, the Laboratory supports the Athlete Passport Management Unit (APMU) operating at the Laboratory.

In addition, the Laboratory in accordance with the rules of the International Standard for Laboratories provides toxicological services for the police, prosecutors, etc. of entities and hospitals.

View the embedded image gallery online at:
http://antydopinglab.pl/en/#sigProId460d9f2bb7

 

 • CONTACT
 • ORGANIZATION
 • THE LABORATORY COUNCIL
 • STATUS


Polish Anti-Doping Laboratory

ul. Trylogii 2/16 

01-982 Warszawa 

Tel.: 22 569 99 30 
Fax: 22 569 99 33

e-mail: sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.organizacja

 

Minister Sportu i Turystyki z dniem 1 stycznia 2019 r. powołał członków pierwszego składu Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego. W skład Rady wchodzą:

Jako przedstawiciele wskazani przez MSIT:

 1. Pan Marek Mędraś - wykształcenie: profesor dr hab. n. med., specjalizacja: choroby wewnętrzne, endokrynologia, zatrudnienie: Od roku1996 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, badania naukowe : m.in. w zakresie medycyny sportowej w tym problemem dopingu androgenno- anabolicznego ( wpływu na czynność gonad męskich ), niektórych aspektów kontroli antydopingowej czy zagadnień dotyczących gęstości mineralnej układu kostnego u osób uprawiających różne dyscypliny sportowe;

 2. Pani Natalia Pawlas – wykształcenie: dr hab. n. med. (specjalność farmakologia), specjalizacja: medycyny pracy i toksykologii klinicznej, zatrudnienie: m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii;

 3. Pani Marta Nowacka-Chmielewska – wykształcenie: mgr biotechnologii, dr n. med. (specjalizacja: neuropsychofarmakologia), zatrudnienie: AWF w Katowicach, stanowisko: kierownik Laboratorium Badań Molekularnych, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu, oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

  Jako przedstawiciele wskazani przez inne resorty:

 4. Pani Ewa Sobiech – główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia;

 5. Pan Tadeusz Bednarczyk – starszy specjalista w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

STATUT USTAWA1 USTAWA2
Rozporządzenie Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie nadania
statutu Polskiemu Laboratorium
Antydopingowemu

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r.
ozwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 5 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o  zwalczaniu
dopingu w sporcie

 

 

   

 

 

About us

Polskie Laboratorium Antydopingowe

We are the only institution in Poland authorized to carry out anti-doping analyzes of athletes. Our main client is the Polish Anti-Doping Agency (POLADA), which oversees and manages the research program in Poland. The Minister of Sport and Tourism supervises us.

Contact

Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Tel: +48 22 569 99 30
Fax: +48 22 569 99 33

2019 Polish Anti-Doping Laboratory. All Rights Reserved.