STATUTES 

+48 22 569 99 30

STATUTES

 

 

STATUT USTAWA1 USTAWA2
Rozporządzenie Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie nadania
statutu Polskiemu Laboratorium
Antydopingowemu

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r.
ozwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o  zwalczaniu
dopingu w sporcie

 

 

   

 

2020 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.