Chromatograf cieczowy z detektorem czasu przelotu - UPLC/Q-TOF 

+48 22 569 99 30

Chromatograf cieczowy z detektorem czasu przelotu - UPLC/Q-TOF

  • UPLC Waters Acquity / Micromass QTof Premier.

 

 

3380   IMG 3376

2020 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.