2016 - Strona 19 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2016

Spis treści2006

D. Kwiatkowska, Z. Obmiński, A. Pokrywka, E. Turek-Lepa, R. Jaźwiec, R. Grucza.
Sport-related differences in the urinary T/Et and A/E ratios among polish athletes.
Recent Advances in Doping Analysis (14). Sportverlag Strauß, Köln 2006, p. 411-414.
W: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (Eds).


D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, R. Jaźwiec, E. Turek-Lepa, D. Stańczyk, Z. Szczepańska, B. Wójcikowska-Wójcik.
Glukokortykosteroidy w świetle przepisów antydopingowych.
Sport Wyczynowy 2006; 1-2: 85-91.
http://www.cos.pl/sw/12_06/85.pdf


A. Pokrywka, R. Grucza.
Marihuana w sporcie.
Sport Wyczynowy 2006; 3-4: 51-58.
http://www.cos.pl/sw/34_06/51.pdf


E. Woźny, M. Abramowska, A. Dziklińska, D. Kwiatkowska, A. Pokrywka, D. Wejman, A. Siwińska.
Dylematy oznaczania opiatów.
Alkoholizm i Narkomania, 2006, 19(2): 207-210.
http://www.ipin.edu.pl/ain/aktualne/2/t19n2_7.pdf


R. Grucza, A. Pokrywka.
Historia dopingu.
W: (Praca zbiorowa)
Doping zabija sport. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Warszawa 2006, str. 7-28.
http://www.antydoping.pl/pliki/edukacja_nauka/doping_zabija_sport.pdf


A. Pokrywka.
Nieświadome użycie substancji zabronionych w sporcie.
W: (Praca zbiorowa)
Doping zabija sport. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Warszawa 2006, str. 29-47.
http://www.antydoping.pl/pliki/edukacja_nauka/doping_zabija_sport.pdf


D. Kwiatkowska.
Zanieczyszczenie odżywek środkami zabronionymi w sporcie.
W: (Praca zbiorowa)
Doping zabija sport. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Warszawa 2006, str. 49-64.
http://www.antydoping.pl/pliki/edukacja_nauka/doping_zabija_sport.pdfD. Kwiatkowska, A. Pokrywka.
Lista
zakazanych substancji i metod (Lista zabroniona).
W: Zapobieganie i zwalczanie dopingu w sporcie. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Warszawa 2006, str. 25-42.
http://www.antydoping.pl/pliki/edukacja_nauka/zapobieganie_i_zwalczanie_dopingu_w_sporcie.pdf

 

 

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.