2019 - Strona 6 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2019

Spis treści

2019

I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Grucza K., Chołbiński P., Kwiatkowska D. *, Szutowski M.: Effects of Supplementation with Glutathione and its Precursors on Athlete Performance. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 2019 DOI: 10.26717/BJSTR.2019.12.002293

Grucza K*.,  Kowalczyk K., Wicka M., Szutowski M., Bulska E., Kwiatkowska D. The use of valid and straightforward method for the identification of higenamine in dietary supplements in view of the anti-doping rule violation cases. Drug Test Anal. 2019. doi:10.1002/dta.2602.

I B. Recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski

Gorczyca D., Kwiatkowska D.: Duality nature of Selective Androgen Receptor Modulators and Specific Steroids Substance. Disaster and Emergency Medicine Journal 2019, Vol. 4, No. 2, 60–62
DOI: 10.5603/DEMJ.2019.0012


Monografie naukowe, podręczniki akademickie

II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Wicka M., Stańczyk D., Michalak D., Kaliszewski P., Grucza K., Kowalczyk K., Pawluczyk R., Kwiatkowska D.: Determination of excretion profile of trimetazidine in urine by means of LC-MS/MS. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (26). Sportverlag Strauss, Köln 2018, pp. 104-108. (opublikowane w 2019)

Grucza K., Kaliszewski P., Kowalczyk K., Pasik M., Stańczyk D., Wicka M., Szutowski M., Kwiatkowska D.: Detection of dorzolamide in athlete urine following ophtalmic application. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (26). Sportverlag Strauss, Köln 2018, pp. 82-85. (opublikowane w 2019)

Kowalczyk K., Grucza K., Wicka., Sakowska-Bąk J., Roguska K., Pawluczyk R., Tarka M., Turek-Lepa E., Kwiatkowska D.: Detection of bemitil and its metabolite in urine by means of LC-MS/MS in view of doping control analysis. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (26). Sportverlag Strauss, Köln 2018, pp. 219. (opublikowane w 2019)

Kaliszewski P., Kowalczyk K., Grucza K., Roguska K., Zalewska Z., Turek-Lepa E., Michalak D., Wójcikowska-Wójcik B., Wicka M., Kwiatkowska D.: Detection of hexarelin and its metabolites in urine after oral ingestion by means of LC/MS/MS. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (26). Sportverlag Strauss, Köln 2018, pp. 114-117. (opublikowane w 2019)

Kwiatkowska D.: Doping in Sport.  Marek Smoluch, Giuseppe Grasso, Piotr Suder, Jerzy Silberring (Eds) Mass Spectrometry: An Applied Approach, 2nd Edition, 2019, Wiley, ISBN: 978-1-119-37730-6, 8.9, p. 372 - 383.

II C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Manipulacje chemiczne i fizyczne. Pokrywka A., Bujalska-Zadrożny M., Mamcarz A. (Eds.) Doping w sporcie. 1st Edition, 2020, PZWL, ISBN: 978-83-200-5919-9, p. 231-239

Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Analiza środków dopingujących. Pokrywka A., Bujalska-Zadrożny M., Mamcarz A. (Eds.) Doping w sporcie. 1st Edition, 2020, PZWL, ISBN: 978-83-200-5919-9, p. 287-295

Kwiatkowska D., Kaliszewski P.: Organizacja laboratorium antydopingowego. Pokrywka A., Bujalska-Zadrożny M., Mamcarz A. (Eds.) Doping w sporcie. 1st Edition, 2020, PZWL, ISBN: 978-83-200-5919-9, p. 295-303

Kwiatkowska D., Kaliszewski P.: Paszport biologiczny sportowca. Pokrywka A., Bujalska-Zadrożny M., Mamcarz A. (Eds.) Doping w sporcie. 1st Edition, 2020, PZWL, ISBN: 978-83-200-5919-9, p. 303-313

VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.