2018 - Strona 7 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2018

Spis treści

 

2018

I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Małkowska A.*, Bamburowicz-Klimkowska M., Łukasik M., Grucza K., Szutowski M., Kwiatkowska D.: The influence of caffeine on ethyl glucuronide levels in rat serum and in rat hair. Pharmacological Reports. DOI: 10.1016/j.pharep.2018.02.002

Waraksa E., Wójtowicz-Zawadka M.*, Kwiatkowska D., Jarek A., Małkowska A., Wrzesień R., Namieśnik J.: Simultaneous determination of ibuprofen and its metabolites in complex equine urine matrixes by GC-EI-MS in excretion study in view of doping control. Journal of Pharmaceutical and biomedical Analysis 152 (2018) 279-288. DOI:10.1016/j.jpba.2018.02.004

Kwiatkowska D., Kowalczyk K., Grucza K.*, Szutowski M., Bulska E., Wicka M.: Detection of bemitil and its metabolite in urine by means of LC-MS/MS in view of doping control analysis. Drug Testing and Analysis 2018;10:1682–1688. DOI:10.1002/dta.2524

II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Wicka M., Stańczyk D., Michalak D., Kaliszewski P., Wójcikowska-Wójcik B., Szczepańska Z., Kwiatkowska D.: Fentanyl detection in real urine sample. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (25). Sportverlag Strauss, Köln 2017, pp. 33-36. (opublikowane w 2018).

Grucza K., Cholbiński P., Wicka M., Kowalczyk K., Pasik M., Stańczyk D., Szutowski M., Kwiatkowska D.: Excretion study of Higenamine following single oral dose of contaminated dietary supplement. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (25). Sportverlag Strauss, Köln 2017, pp. 51-55. (opublikowane w 2018).

Kaliszewski P., Kowalczyk K., Roguska K., Zalewska Z., Grucza K., Michalak D., Burkhard-Jagodzińska K., Wójcikowska-Wójcik B., Wicka M., Kwiatkowska D.: Influence of oral administration of hexarelin on concentrations of hGH dependent biomarkers IGF1 and PIIINP in serum in context of anti-doping testing. Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (25). Sportverlag Strauss, Köln 2017, pp. 102-104. (opublikowane w 2018).

VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Grucza K, Sakowska-Bąk J, Wicka M, Kowalczyk K, Pasik M, Stańczyk D, Szutowski M, Kwiatkowska D.: Excretion study of Higenamine following single oral dose of contaminated dietary suplement. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p.48

Jarek A, Wójtowicz-Zawadka M, Urbaniak A, Chajewska K, Szczepańska Z, Wójcikowska-Wójcik B, Pasik M, Kwiatkowska D.: Steroid profile of Polish athletes- population studies using GC-C-IRMS. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p. 71

Jarek A, Wójtowicz-Zawadka M, Urbaniak A, Szczepańska Z, Tarka M, Zalewska Z, Stańczyk D, Kwiatkowska D.:  Validation of the GC/C/IRMS method distingushing the endogenous origin of nandrolone and boldenone in urine. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstrcts, p. 72

Wójtowicz-Zawadka M, Kwiatkowska D, Jarek A, Chajewska K, Szczepańska Z, Assemat G, Gilard V, Malet-Martino M.: Presence of anabolic androgenic steroids and stimulants in supplements bought on websites from Poland and France in 2016. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p.70

Wójtowicz-Zawadka M, Waraksa E, Kwiatkowska D, Jarek A, Namieśnik J.: Quantitative method of ibuprofen and its metabolites in equine urine by GC-MS- validation and application to excretion study. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p. 73

Wójtowicz-Zawadka M, Szczepańska Z, Pasik M, Stańczyk D, Kwiatkowska D.: Importance of internal standard in GC-MS/MS quantitative methods in view of doping control- theoretical and experimental investigation. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p. 74

Kowalczyk K, Wicka M, Grucza K, Pasik M, Roguska K, Szczepańska Z, Turek-Lepa E, Bulska E, Kwiatkowska D.: Synthetic peptides: results of sequence modificaions with regard to anti-doping purposes. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p. 47

Wicka M., Stańczyk D., Michalak D., Kaliszewski P., Wójcikowska-Wójcik B., Szczepańska Z., Kwiatkowska D.:  Fentanyl detection in real urine sample. 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, 23-26.04.2018, Miedzeszyn. Book of Abstracts, p.49

Grucza K, Wicka M, Kowalczyk K, Sakowska-Bąk J,Szutowski M, Kwiatkowska D. Analityczne aspekty wykrywania Bemitilu w moczu w świetle obecnych przepisów antydopingowych. XXXV Konferencja Toksykologów Sądowych. 9-11.05.2018, Szczecin. Materiały konferencyjne, p. 66-67

Wicka M, Grucza K, Kowalczyk K, Sakowska-Bak J, Kwiatkowska D. Wyzwania analityczne i interpretacyjne na podstawie Zeranoli. XXXV Konferencja Toksykologów Sądowych. 9-11.05.2018, Szczecin. Materiały konferencyjne, p. 38-39

Kwiatkowska D.: Analizy antydopingowe - wyzwania dla chemika. Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Białystok, 23–26.09.2018. Materiały konferencyjne, p. 18

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.