2015 - Strona 10 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Spis publikacji - 2015

Spis treści

2015

I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Bulska E., Gorczyca D., Zalewska I., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Development and validation of the sample preparation procedure for the determination of steroid profile of humans by gas chromatography isotope ratio mass spectrometry aimed for distinguishing between endogenous and exogenous steroids. J Pharm Biomed Anal. 2015 Mar 15;106:159-66. doi: 10.1016/j.jpba.2014.11.017. Epub 2014 Nov 20.

Jarek A., Kowalczyk K., Chołbiński P., Chajewska K., Turek-Lepa E., Pokrywka A., Bulska E., Kwiatkowska D.: Analytical procedure for steroid profiling valid for Athlete Biological Passport. Chemical Papers 2015; 69: 254-261.

Kwiatkowska D., Wójtowicz M., Jarek A., Goebel C., Chajewska K., Turek-Lepa E., Pokrywka A., Kazlauskas R.: N,N-dimethyl-2-phenylpropan-1-amine – new designer agent found in athlete urine and nutritional supplement. Drug Test Anal. 2015 Apr;7(4):331-5. doi: 10.1002/dta.1741. Epub 2014 Oct 29.

Baume N., Geyer H., Vouillamoz M., Grisdale R., Earl M., Aguilera R., A. Cowan D., Ericsson M., Gmeiner G., Kwiatkowska D., Kioukia-Fougia N., Molina A., Ruivo J., Segura J., Van Eenoo P., Jan N., Robinson N. and Saugy M.: Evaluation of longitudinal steroid profiles from male football players in UEFA competitions between 2008 and 2013. Drug Test Anal. Article first published online: 3 SEP 2015 DOI: 10.1002/dta.1851

Wójtowicz M., Jarek A., Chajewska K., Turek-Lepa E., Kwiatkowska D.: Determination of designer doping agent - 2-ethylamino-1-phenylbutane - in dietary supplements and excretion study following single oral supplement dose.  J Pharm Biomed Anal 115 (2015) 523–533


Monografie naukowe, podręczniki akademickie

II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Kwiatkowska D., Jarek A., Wójtowicz M., Pasik M., Goebel C., Pokrywka A., Kazlauskas R.,: N,N-dimethyl-2-phenylpropan-1-amine – a new doping agent. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (22). Sportverlag Strauss, Köln 2014, pp. 259. (opublikowane w 2015).

Wójtowicz M., Jarek A., Goebel C., Ture-Lepa E., Pokrywka A., Stańczyk D.,  Kazlauskas R., Kwiatkowska D.: 2-amino-N-ethyl-1-phenylbutane (AEPEA) detection method - validation and application. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (22). Sportverlag Strauss, Köln 2014, pp. 260. (opublikowane w 2015).

Jarek A., Wójtowicz M., Turek-Lepa E., Chajewska K., Pokrywka A., Szczepańska Z., Kwiatkowska D.: Permanent use of trimetazidine by athletes in Poland from 2008 to 2013. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (22). Sportverlag Strauss, Köln 2014, pp. 278. (opublikowane w 2015).

Kwiatkowska D.: Współczesne laboratoryjne metody analityczne. Antydoping w Polsce. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Warszawa 2014, str. 51-65. (opublikowane w 2015)

Waraksa, E; Wojtowicz, M; Kwiatkowska, D; Namiesnik, J.: Examination of excretion of ibuprofen and its metabolites in horses. Proceedings Of The 11th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry” Edited by Nesmerak, K (Nesmerak, K). Charles Univ Prague, Fac Sci, Dept Analyt Chem 2015 :206-212.


VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Wicka M., Chołbiński P., Kowalczyk K., Grucza K., Kwiatkowska D.: Rozdział substancji kontrolowanych od ich niekontrolowanych izomerów metodami LC/MS/MS. XXXII Konferencja Toksykologów Sądowych. Nowe substancje psychoaktywne – problemy analityczne i interpretacyjne. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Katedra i Zakład Medycyny sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bronisławów 06.-08.05.2015. Materiały konferencyjne str. 59-60

Kowalczyk K., Chołbiński P., Wicka M., Stańczyk D., Kaliszewski P., Turek-Lepa E., Bulska E., Kwiatkowska D.: Udoskonalenie metody oznaczania klomifenu w próbkach moczu za pomocą układu LC-MS/MS. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Poznań. 06.-10.07.2015 Materiały konferencyjne str. 116

Grucza K., Kwiatkowska D., Chołbiński P., Szutowski M.: Oznaczanie glutationu i jego prekursorów z wykorzystaniem techniki HPLC-MS/MS. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Poznań. 06.-10.07.2015 Materiały konferencyjne str. 115

Wójtowicz M., Jarek A., Goebel C., Turek-Lepa E., Goforth E., Stańczyk D., Kazlauskas R., Kwiatkowska D.: Walidacja i zastosowanie metody wykrywania 2-amino-N-etyl-1-fenylbutanu. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Poznań. 06.-10.07.2015 Materiały konferencyjne str. 132

Wójtowicz M., Jarek A., Chajewska K., Goebel C., Kaliszewski P., Zalewska Z., Kazlauskas R., Kwiatkowska D.: Nowa substancja dopingująca w sporcie: N,N-dimetyl-2-fenylpropan-1-amina. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Poznań. 06.-10.07.2015 Materiały konferencyjne str. 131

Jarek A., Wójtowicz M., Chajewska K., Wicka M., Chołbiński P., Szczepańska Z., Goforth E., Kwiatkowska D.: Stosowanie trimetazydyny przez sportowców w Polsce i badania eliminacyjne po przyjęciu jednorazowej dawki leku, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Poznań. 06.-10.07.2015 Materiały konferencyjne str. 156

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.