Start 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Informacje ogólne

Polskie Laboratorium Antydopingowe (dawniej Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - PIB) posiada akredytację Światowej Agencji Antydopingowej WADA od listopada 2004 roku i jest w gronie zaledwie 32 takich laboratoriów na całym świecie.

Polskie Laboratorium Antydopingowe działa zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę m.in. z takimi podmiotami jak Polska Agencja Antydopingowa, Ukraińska Agencja Antydopingowa, Białoruska Agencja Antydopingowa, Litewska Agencja Antydopingowa.

Oprócz analiz próbek antydopingowych Laboratorium obsługuje działającą przy Laboratorium Jednostkę do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika (APMU).

Dodatkowo Laboratorium zgodnie z regułami Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów świadczy usługi toksykologiczne dla policji, prokuratur itp. podmiotów oraz szpitali.img001   img002

 

  • KONTAKT
  • ORGANIZACJA
  • RADA LABORATORIUM
  • STATUTPolskie Laboratorium Antydopingowe

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53 bud 4

tel. 22 290 29 05, fax. 22 290 29 04

NIP 118-218-67-54, Regon 382177975

www.antydopinglab.plorganizacja

 

Minister Sportu i Turystyki z dniem 1 stycznia 2019 r. powołał członków pierwszego składu Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego. W skład Rady wchodzą:

Jako przedstawiciele wskazani przez MSIT:

Pan Marek Mędraś - Przewodniczący Rady, wykształcenie: profesor dr hab. n. med., specjalizacja: choroby wewnętrzne, endokrynologia, zatrudnienie: Od roku1996 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, badania naukowe : m.in. w zakresie medycyny sportowej w tym problemem dopingu androgenno- anabolicznego ( wpływu na czynność gonad męskich ), niektórych aspektów kontroli antydopingowej czy zagadnień dotyczących gęstości mineralnej układu kostnego u osób uprawiających różne dyscypliny sportowe;

Pani Natalia Pawlas – Zastępca Przewodniczącego Rady, wykształcenie: dr hab. n. med. (specjalność farmakologia), specjalizacja: medycyny pracy i toksykologii klinicznej, zatrudnienie: m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii;

Pani Marta Nowacka-Chmielewska – wykształcenie: mgr biotechnologii, dr n. med. (specjalizacja: neuropsychofarmakologia), zatrudnienie: AWF w Katowicach, stanowisko: kierownik Laboratorium Badań Molekularnych, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu, oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;


Jako przedstawiciele wskazani przez inne resorty:

Pani Ewa Sobiech – główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia;

Pan Tadeusz Bednarczyk – starszy specjalista w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Statut
STATUT USTAWA1 USTAWA2 USTAWA22

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
ustawa 2 12 2022 ustawa 2 12 2022 ujednolicony

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - tekst ujednolicony

 

O nas

Polskie Laboratorium Antydopingowe

Jesteśmy jedyną placówką w Polsce uprawnioną do przeprowadzania analiz antydopingowych sportowców. Naszym głównym klientem jest Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która nadzoruje i zarządza programem badań w Polsce. Nadzór nad nami sprawuje Minister Zdrowia.

Kontakt

Księcia Ziemowita 53 bud 4
03-885 Warszawa

Tel: +48 22 290 29 05
Fax: +48 22 290 29 04

2022 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.