Start 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Informacje ogólne

Polskie Laboratorium Antydopingowe (dawniej Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - PIB) posiada akredytację Światowej Agencji Antydopingowej WADA od listopada 2004 roku ( jest w gronie zaledwie 30 takich laboratoriów na całym świecie) oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) od 10 marca 1997 roku.

Polskie Laboratorium Antydopingowe działa zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami i podmiotami, w odniesieniu do przeprowadzania:

  • analiz dla sygnatariuszy WADA (m.in. dla Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA);
  • analiz dla organizacji / podmiotów nie będących sygnatariuszami WADA (m.in. dla Polskiego Związku Jeździeckiego PZJ);
  • analiz klinicznych, toksykologicznych i kryminalistycznych ( m.in. dla policji, prokuratury, szpitali).

Oprócz analiz próbek antydopingowych Laboratorium obsługuje działającą przy Laboratorium Jednostkę do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika (APMU).img001   img002

 

  • KONTAKT
  • ORGANIZACJA
  • RADA LABORATORIUM
  • AKTY PRAWNEPolskie Laboratorium Antydopingowe

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53 bud 4

tel. 22 290 29 05, fax. 22 290 29 04

NIP 118-218-67-54, Regon 382177975

www.antydopinglab.plorganizacja


Minister Zdrowia z dniem 1 stycznia 2023 r. powołał członków II Kadencji Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego. W skład Rady wchodzą:

Jako przedstawiciele wskazani przez Ministra Zdrowia:
prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś
dr hab. n. med. Natalia Pawlas
dr n. med. Marta Nowacka-Chmielewska
mgr Ewa Sobiech

Przedstawiciel wskazany przez Ministra Edukacji i Nauki:
prof. dr hab. Janusz Solski

 

Statut
USTAWA1 USTAWA2 STATUT USTAWA22

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu 

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
ustawa 2 12 2022 ustawa 2 12 2022 ujednolicony rozpo   

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - tekst ujednolicony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022   

 

O nas

Polskie Laboratorium Antydopingowe

Jesteśmy jedyną placówką w Polsce uprawnioną do przeprowadzania analiz antydopingowych sportowców. Naszym głównym klientem jest Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która nadzoruje i zarządza programem badań w Polsce. Nadzór nad nami sprawuje Minister Zdrowia.

Kontakt

Księcia Ziemowita 53 bud 4
03-885 Warszawa

Tel: +48 22 290 29 05
Fax: +48 22 290 29 04

2023 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.