Start 
Szukaj

+48 22 290 29 05

Informacje ogólne

Polskie Laboratorium Antydopingowe (dawniej Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - PIB) posiada akredytację Światowej Agencji Antydopingowej WADA od listopada 2004 roku ( jest w gronie zaledwie 30 takich laboratoriów na całym świecie) oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) od 10 marca 1997 roku.

Polskie Laboratorium Antydopingowe działa zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami i podmiotami, w odniesieniu do przeprowadzania:

 • analiz dla sygnatariuszy WADA (m.in. dla Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA);
 • analiz dla organizacji / podmiotów nie będących sygnatariuszami WADA (m.in. dla Polskiego Związku Jeździeckiego PZJ);
 • analiz klinicznych, toksykologicznych i kryminalistycznych ( m.in. dla policji, prokuratury, szpitali).

Oprócz analiz próbek antydopingowych Laboratorium obsługuje działającą przy Laboratorium Jednostkę do spraw Zarządzania Paszportem Zawodnika (APMU).img001   img002

 

 • KONTAKT
 • ORGANIZACJA
 • RADA PLAD – II KADENCJA
 • RADA PLAD – I KADENCJA
 • AKTY PRAWNEPolskie Laboratorium Antydopingowe

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53 bud 4

tel. 22 290 29 05, fax. 22 290 29 04

NIP 118-218-67-54, Regon 382177975

www.antydopinglab.plorganizacja

 

Minister Zdrowia z dniem 1 stycznia 2023 r. powołał członków II Kadencji Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego. W skład Rady wchodzą:

Jako przedstawiciele wskazani przez MZ:

prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś - Przewodniczący Rady

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Endokrynolog-Androlog.
Zatrudnienie: pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami we Wrocławiu, na stanowisku profesora zwyczajnego. Od roku 1996 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.
Badania naukowe: m.in. w zakresie medycyny sportowej w tym problemem dopingu androgenno - anabolicznego (wpływu na czynność gonad męskich ), niektórych aspektów kontroli antydopingowej czy zagadnień dotyczących gęstości mineralnej układu kostnego u osób uprawiających różne dyscypliny sportowe.


prof. dr hab. n. med. Natalia Pawlas – Zastępca Przewodniczącego Rady

Specjalista w dziedzinie intensywnej terapii (2022), toksykologii klinicznej (2017) i medycyny pracy (2013). W 2003 r. ukończyła studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskała także na ww. Wydziale w 2008 r. na podstawie dysertacji "Wpływ kwasu arachidonowego na neurony kory mózgowej szczura w warunkach modelu ischemii in vitro", a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie: medycyna, specjalność: farmakologia i toksykologia, otrzymała w 2016 r. na Wydziale Lekarskim z Oddz. Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach, na podstawie cyklu publikacji pod wspólnym tytułem "Środowiskowe narażenie dzieci na ołów – skutki zdrowotne i ich uwarunkowania".
W latach 2007 – 2019 pracowała w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Zakładzie Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, w którym pełniła funkcję kierownika Pracowni Toksykologii Genetycznej), a także w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej.
Od października 2016 r. jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora SUM. Od czerwca 2019 r. pracuje także w Oddziale Toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Ponadto jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie toksykologii klinicznej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Na kadencję 2020-2023 została powołana do Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. Prowadzi wykłady z toksykologii w ramach kursów specjalizacyjnych CMKP. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (obecnie Przewodnicząca Zarządu Oddziału Śląskiego), Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, oraz International Commission on Occupational Health (obecnie Przewodnicząca Scientific Committee on Toxicology of Metals).


dr hab. n. med. Marta Nowacka-Chmielewska

Doktor hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze specjalnością neurofarmakologia. Absolwentka biotechnologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Profesor w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej oraz Kierownik Laboratorium Badań Molekularnych w Instytucie Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Specjalista w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik i współwykonawca projektów badawczych podejmujących tematykę wpływu przewlekłego stresu, aktywności fizycznej, treningu oraz diety na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego w modelach zwierzęcych. Autorka publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych z zakresu neurobiologii.
Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, a zarazem Federation of European Neuroscience Societies (FENS).
Prywatnie przede wszystkim mama z zamiłowaniem do podróży, literatury i sportu.


mgr Ewa Sobiech

Główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia.
Studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Studia podyplomowe na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce.
Uprawnienia inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawiciel wskazany przez Ministra Edukacji i Nauki:

prof. dr hab. Janusz Solski

Specjalista w zakresie analityki klinicznej, kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, były Dziekan Wydziału Farmaceutycznego.
Wieloletni Konsultant Regionalny i Wojewódzki z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 

 

Minister Sportu i Turystyki z dniem 1 stycznia 2019r. powołał członków pierwszego składu Rady Polskiego Laboratorium Antydopingowego. W skład Rady wchodzą:

Jako przedstawiciele wskazani przez MSIT:
 • prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś
 • dr hab. n. med. Natalia Pawlas
 • dr n. med. Marta Nowacka-Chmielewska

Jako przedstawiciele wskazani przez inne resorty:
 • mgr Ewa Sobiech
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk
Statut
USTAWA1 USTAWA2 STATUT USTAWA22

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu 

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
ustawa 2 12 2022 ustawa 2 12 2022 ujednolicony rozpo   

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - tekst ujednolicony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022   

 

O nas

Polskie Laboratorium Antydopingowe

Jesteśmy jedyną placówką w Polsce uprawnioną do przeprowadzania analiz antydopingowych sportowców. Naszym głównym klientem jest Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która nadzoruje i zarządza programem badań w Polsce. Nadzór nad nami sprawuje Minister Zdrowia.

Kontakt

Księcia Ziemowita 53 bud 4
03-885 Warszawa

Tel: +48 22 290 29 05
Fax: +48 22 290 29 04

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.