2022 - Page 3 
Szukaj

+48 22 290 29 05

List of publications - 2022

Article Index

 

2022

I A. Publications in journals distinguished from the list of the Philadelphia Institute of Scientific Information

Grucza K., Wicka M., Drapała A., Kwiatkowska D.: Determination of Ecdysterone in Dietary Supplements and Spinach by Ultra-High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Separations 2022, 9, 8. https://doi.org/10.3390/separations9010008

Kwiatkowska D., Grucza K., Chajewska K. , Konarski P., Wojtkowiak K., Drapała A., Wicka M.: Ecdysterone: Possible sources of origin in urine.Drug Test Anal. 2022;1‐9. doi:10.1002/dta.3420


Scientific monographs, academic textbooks

II A. Authorship of the chapter in the monograph or academic handbook in English

Kwiatkowska D., Bulska E. (2022) Detection of Psychoactive Substances Used in Doping: Screening and Confirmation Procedures. In: Buszewski B., Baranowska I. (eds) Handbook of Bioanalytics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63957-0_10-1

Wicka M, Grucza K, Stanczyk D, Drapala A, Kowalczyk K, Konarski P, Burstein K, Kwiatkowska D: Development and validation of a method for the detection of benzodiazepines,
barbiturates, imidazopyridine and derivates of cyclopyrrolone in blood by means of LC-MS/MS. Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (29). Sportverlag Strauss, Köln 2021, pp.157-162 (published in 2022)

Wicka M, Kaliszewski P, Grucza K, Stanczyk D, Drapala A, Konarski P, Kowalczyk K, Kwiatkowska D: Determination method of 27 prohibited glucocorticosteroids in human urine. Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (29). Sportverlag Strauss, Köln 2021, pp. 177-181 (published in 2022)


VI C. Summaries and congressional announcements

Kwiatkowska D, Grucza K, Kowalczyk K, Konarski P, Drapala A, Chajewska K, Wicka M: Ecdysterone - excretion study after ingestion of spinach. Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (29). Sportverlag Strauss, Köln 2021, pp. 248-249 (published in 2022)

Wicka M, Kaliszewski P, Grucza K, Drapała A, Konarski P, Siek P, Kwiatkowska D: Ekspozom – doping (?), badanie ekspozomu sportowca. XXXVIII Konferencja Toksykologów Sądowych. Zamość, 6–8 czerwca 2022 r. pp. 58 - 59.

Grucza K, Wicka M, Drapała A, Konarski P, Wojtkowiak K, Stańczyk D, Kwiatkowska D: Aspekty analityczne i interpretacyjne wykrywania furosemidu w moczu sportowców w świetle obecnych przepisów antydopingowych XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Łódź, 19-23 czerwca 2022, pp. 51.

Wicka M, Grucza K, Drapała A, Konarski P, Siek P, Wojtkowiak K, Kaliszewski P, Kwiatkowska D: Porównanie wykorzystania źródła jonów ESI i UniSpray do analizy związków zabronionych w sporcie w próbkach moczu.  XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Łódź, 19-23 czerwca 2022, pp. 236.

Grucza K, Wicka M, Drapała A, Konarski P, Wojtkowiak K, Kwiatkowska D.: Wykorzystanie oprogramowania TrendPlotTM MassLynxTM (WatersTM) do opracowania kart kontrolnych dla celów analizy antydopingowej. VIII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce, Zakopane 16-18 października 2022, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, pp. 39.

Urbaniak-Zbyszyńska A, Siek P, Wójtowicz-Zawadka M, Jarek A, Wick M, Zalewsk Z, DrapałaA, Kaliszewsk P, Kwiatkowska D.: Paszport biologiczny zawodnika – wymagania analityczne i aspekty związane z analizą wyników. VIII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce, Zakopane 16-18 października 2022, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, pp. 54.

Wicka W., Kaliszewski P., Grucza K., Drapała A., Konarski P., Kwiatkowska D.: Stosowanie materiałów referencyjnych w badaniach antydopingowych na przykładzie analizy LGD-4033. VIII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce, Zakopane 16-18 października 2022, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, pp. 55-56.

 

2024 Polskie Laboratorium Antydopingowe. All Rights Reserved.